top
logo

Halal


Начало ОСНОВИ НА ИСЛЯМА
.
ОСНОВИ НА ИСЛЯМА
Вторник, 04 Януари 2011 13:11
Съдържание
ОСНОВИ НА ИСЛЯМА
КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ
КЕЛИМЕ-И ТЕВХИД
МОЛИТВА – НАМАЗ
АБДЕСТ
Как се взема абдест
ТЕЙММЮМ
Всички страници

 

ОСНОВИ НА ИСЛЯМА

Нашата свещена религия е изградена върху пет основни принципа, които всеки мюсюлманин приема и изпълнява безпрекословно. Това са:

1. Келиме-и шехадет /гласно признание/, че освен Аллах /Дж. Дж./ няма друг Илях, Мохаммед /с. а. в./ е негов Пейгамбер /Пророк/.

2. Кланяне на намаз

3. Даване зекят

4. Оруч – постене по време на месец Рамазан

5. Хадж /поклонение/ в Мека-и Мюкерреме – Саудитска Арабия.

Според хз. Мохаммед /с. а. в./ Ислямът се крепи на тези пет основни принципа. Всеки вярващ, за да бъде истински мюсюлманин, трябва безпрекословно да изпълнява тези пет задължения в ислямската религия.

Още за петте принципа:

  

Хадис

Предава се от Ебу Хурейра(р.а.), че: Пратеника на Аллах(с.а.с.) казва: “Ще дойде време когато ще се стремите към обществени постове и власт, но пазете се това ще бъде работа на унижение и разкаяние в Съдния ден.”

Този хадис означава че Пророка(с.а.с.) показва че хората ще се опитват да стават управители и президенти заради алчността, властта и славата. Ако човек управлява защото е алчен, това е грях. Ако човек държи да управлява защото го е грижа за доброто на хората, това е добродетел.


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.