top
logo

Halal


Начало ОСНОВИ НА ВЯРАТА
.
Съдържание
ОСНОВИ НА ВЯРАТА
АМЕНТУ
ВЯРА ВЪВ ВСЕВИШНИЯ АЛЛАХ
ФИЛИЙЕ
СЕЛБИЙЕ
ВЯРА В АНГЕЛИТЕ
ВЯРА В СВЕЩЕНИТЕ КНИГИ
Всички страници

 

 

 

ОСНОВИ НА ВЯРАТА

 

1. Вяра в Аллах.

2. Вяра в ангелите /меляике/ на Аллах

3. Вяра в свещените книги на Аллах.

4. Вяра в пророците на Аллах

5. Вяра в Отвъдния свят /Ахърет/.

6. Вяра в съдбата и предопределението /кадер/.

Всички шест условия са събрани в:

  

Хадис

Предава се от Ебу Зер(р.а.), че: Той чул Пратеника на Аллах(с.а.с.) да казва: “Този който иска това което не притежава(в съда) не е от нас. И ще намери мястото си в огъня на Джехеннема.”


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.