top
logo

Halal


Начало ИМАН И ВЯРА
.
Съдържание
ИМАН И ВЯРА
ВИДОВЕ ИМАН
Всички страници

 

 

ИМАН И ВЯРА

 

Това значи безпрекословно да се приеме и да се повярва в нещо окончателно, безпрекословено и безрезервно да бъде потвърдена като истина една заповед, да бъде приета за вярна една вест.

В религиозен аспект – Иман, значи да повярваме в съществуването на Аллах /Дж. Дж./, и в това, че Той е един единствен, а хз. Мохаммед /с. а. в./ е Негов Пейгамбер. Да се потвърди, че всичко, което Той е съобщил на хората като пратеник на Дженаб-ъ Хак е истина и то трябва да се приеме безрезервно.

  

Хадис

Предава се от Ебу Хурейра(р.а.), че: Пратеника на Аллах(с.а.с.) казва: “Ще дойде време когато ще се стремите към обществени постове и власт, но пазете се това ще бъде работа на унижение и разкаяние в Съдния ден.”

Този хадис означава че Пророка(с.а.с.) показва че хората ще се опитват да стават управители и президенти заради алчността, властта и славата. Ако човек управлява защото е алчен, това е грях. Ако човек държи да управлява защото го е грижа за доброто на хората, това е добродетел.


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.