top
logo

Halal


Начало От България Юнал Лютви като агент на ДС
.
Понеделник, 24 Септември 2012 16:25

Кликни върху снимката !


 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „Една група от моята общност ще продължава да изпълнява повелята на Аллах, не ще им вредят хората, които ги изостават или
противоречат, докато дойде повелята на Всевишният Аллах, а те показват това на хората.” /Бухари - 7460/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.