top
logo

Halal


Начало От България Срути се джамия
.
Сряда, 05 Януари 2011 14:00

Бисмилляхиррахманиррахим

На  04 януари 2011 г. около  7 часа сутринта за голямо съжaление в Гоце Делчев се срути „Караджа Паша джамия”, една от най-старите джамии в България. За радост пострадали няма. Районът е отцепен, тъй като сградата продължава да се руши. Да, скъпи вярващи и съграждани, това също е последствие от нехайството и злоупотребите на бившото ръководство на изповеданието, и също така и на бившия районен мюфтия Айдън Несиб Мохамед.

Нека да отговорят,  какво направиха за тази джамия  или за други, също така в окаяно  състояние. Какво стана с парите, отпуснати за укрепване и реставрация на джамиите? Или те укрепяват тези, които нямат нужда от това, като им сложат едно скеле от вън и си го приберат след  месец. Нека да не забравяме Аллаху теаля е и Ар-Ракиб (Наблюдаващия ), Той вижда всичко.

Но всичко това ще приключи Eлхамдулиллахи с помощта на Всевишния и с ръководството на Мюсюлманското изповедание в РБългария, начело с  Проф. Д-р Недим Геджев, който обръща особено внимание на проблема със състоянията на джамиите в страната.


 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„В Дженнета няма да влезне месо (от човек), което е отгледано и израснало от харам, защото това месо е за Джехеннема.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.