top
logo

Halal


Начало КУРБАН
.
Съдържание
Курбан
Видове курбан
ОБЕЩАНИЕ – АДАК /НЕЗИР/
Всички страници

 

KУРБАН

 

На арабски ,,ухдиййе”, а в езика и традициите на мюсюлманите в България е получила актуалност думата „Курбан”. Според шериата това е животното, което се коли с нийет за ибадет в определено време. Този обряд-ибадет е ваджиб. Заповядан е през втората година на Хиджри. В Свещения Коран курбанът е заповядан в сура „Кевсер”. „Фесаллили раббике венхар”.

Значение: „За Аллаха кланяй, моли се и коли курбан.”

Условия курбанът да стане ваджиб.

1. Лицето, което ще заколи курбан да е мюсюлманин.

2. Да е свободен.

3. Да е на постоянното си местожителство.

4. Да притежава богатство в размерите, отговарящи за даване на садака-фътър.

  

Хадис

Предава се от Ебу Зер(р.а.), че: Той чул Пратеника на Аллах(с.а.с.) да казва: “Този който иска това което не притежава(в съда) не е от нас. И ще намери мястото си в огъня на Джехеннема.”


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.