top
logo

Halal


Начало 1. Fatiha
.
АЛ-ФАТИХА
Вторник, 06 Март 2012 11:07


 

Хадис

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„Ако намерите човек, който е измамник – откраднал е от зекята или от хазната на държавата, изгорете неговите вещи.” /Бухари/


bottom

© 1992 - 2010 Всички права запазени!.